Nieuwkomers (6 t/m 12 jaar) aanspreekbaar maken in de Nederlandse taal

Bij de Eerste Opvang Anderstaligen (locatie Kameelstraat) worden leerlingen aangemeld die nog maar kort in Nederland (Breda en omstreken) wonen. Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende en kunnen het reguliere basisonderwijs nog niet volgen. Op de Eerste Opvang Anderstaligen leren de kinderen in ±één jaar voldoende Nederlands dat zij daarna kunnen uitstromen naar een basisschool bij hen in de buurt.

Bijzondere doelstellingen binnen De Eerste Opvang Anderstaligen zijn om de leerlingen:

  • Bewust te maken van hun eigenwaarde
  • Een gevoel van veiligheid te geven
  • Een zekere regelmaat en ordening te geven
  • De sociale waarden bij te brengen
  • Respect bij te brengen voor de multiculturele samenleving
  • Wegwijs te maken in onze samenleving
  • Eenvoudiger te laten instromen in regulier onderwijs

Hier kunt u het laatste inspectierapport downloaden.

Contactpersoon voor De Opvang is:
Locatiedirecteur: mevrouw Evelien Maes
Tel: 076-5653545.
evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl