Explora onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen, die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod krijgen binnen het traditionele onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken.

Explora deeltijd is er voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8 die meer uitdaging en ondersteuning nodig hebben. Hier is geen onderzoek voor nodig en in de middagen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas.