Wij volgen een continurooster. De leerlingen eten in de groep bij de leerkracht en spelen daarna buiten. Een medewerker van Kober Kinderopvang zorgt samen met hulpouders voor de tussenschoolse opvang. Aan het continurooster zijn geen kosten verbonden.