De unieke mix van talenten van ieder kind maakt dat ieder kind in het onderwijs iets anders nodig heeft. Daarom zetten we op al onze scholen in op brede talentontwikkeling, naast de aandacht voor de kernvakken.

Team (T)rots is daar een passend voorbeeld van. Op De Fontein hebben wij één Team (T)rots groep met daarin leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Zij werken iedere week aan uitdagende projecten met hun handen buiten de klas onder leiding van een onderwijsassistent en de conciërge.

Tijdens activiteiten van Team (T)rots sluiten we aan bij onderwijsbehoeften van leerlingen die:

  • Meerbegaafdheid op praktisch gebied tonen;
  • Plafond hebben bereikt op cognitief gebied;
  • Lage betrokkenheid en laag welbevinden ervaren;
  • Op een praktische manier hun taalvaardigheid willen versterken;
  • Gedragsproblemen uiten in de depressieve gevoelens en/of grensoverschrijdend gedrag, door overvraagd worden in de schoolsituatie

Tijdens Team (T)rots tijd werken de leerlingen tevens aan een persoonlijk doel.

Ook werken ze aan een waardevol document: het talentenpaspoort van Team (T)rots. Het talentenpaspoort van Team (T)rots wordt gebruikt om te verzamelen, te presenteren en te onthouden. Weten wie je bent en waar je echt goed in bent of blij van wordt kan best lastig zijn. Het paspoort geeft houvast. Positieve psychologie ligt ten grondslag aan dit paspoort.