Onderwijs in Nederland is gratis, echter voor extra activiteiten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de Sinterklaas, Kerst, Voorjaarsfeest, Pasen, Koningsspelen, Suikerfeest etc. Voor de schoolreis en het kamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Voor het oudste kind vragen wij € 20,- en voor elk volgend kind € 10,-.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt 1x per schooljaar via Schoolkassa geïnd.

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.