Ouderbetrokkenheid vinden wij op de Fontein erg belangrijk. Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. We stimuleren deze samenwerking door:

  • Een informatieavond aan het begin van het schooljaar
  • Het voeren van startgesprekken tussen leerling, ouders en leerkracht
  • Het voeren van tien-minutengesprekken
  • Ouders worden uitgenodigd bij vieringen
  • Communicatie via schoolapp Parro, nieuwsbrief, jaarrooster, schoolgids
  • Drie keer per jaar een inloopweek voor ouders
  • Dagelijks (voor schooltijd) inloop voor ouders/leerlingen uit groep 1-2
  • Koffiemomentjes met directie